Algemene voorwaarden

Algemeen

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste recepten te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Privacy- en cookiebeleid

Kookenbak.nl verwerkt de persoonsgegevens, die nodig zijn voor administratieve en statistische doeleinden. Deze persoonsgegevens worden niet door Kookenbak.nl aan derden verstrekt, behoudens een verplichting daartoe bij wet of rechterlijke uitspraak opgelegd.
Kookenbak.nl verzamelt cookies ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Onder cookies wordt verstaan gegevensbestanden over het gebruik van de website door de bezoeker.
De bezoeker geeft Kookenbak.nl toestemming voor het verzamelen van cookies en het verwerken van zijn persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden.

Overig

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Meld je aan

Ook een lekker recept toevoegen? Meld je aan of log in met je social media account!